Volg ons

GIS voor gemeenten - Blog

Zet je gemeente op in 3D

Soms kan het ook gemakkelijk zijn: met openbare data kan men tegenwoordig in twee relatief eenvoudige stappen een 3D model bijeen krijgen van de gebouwen in zijn gemeente. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 3D GRB data van Informatie Vlaanderen. Met deze dataset kan je gemakkelijk de data van de gebouwen binnen je gemeente downloaden en deze vervolgens bekijken en manipuleren in 3D.

Soms kan het ook gemakkelijk zijn: met openbare data kan men tegenwoordig in twee relatief eenvoudige stappen een 3D model bijeen krijgen van de gebouwen in zijn gemeente. Dit wordt mogelijk gemaakt door de 3D GRB data van Informatie Vlaanderen. Met deze dataset kan je gemakkelijk de data van de gebouwen binnen je gemeente downloaden en deze vervolgens bekijken en manipuleren in 3D. Klik Hier voor de basis 3D Viewer Gent.

Verder lezen...

Meldpunt issues voor Burgers

Burgers zijn digitaal mondiger geworden en verwachten eveneens dat ze de mogelijkheid hebben om hun problemen te kunnen melden. En dit zowel via de site van de gemeente, maar ook via het gebruik van apps. Maar naturlijk stopt het verhaal niet bij het enkel melden van de problemen, maar dient er hier eveneens een verder beheer achter te zitten. Er is nu een volledige workflow uitgewerkt die vanaf het punt probleem-melding gans deze total workflow beheert, tot en met het terugmelden aan de burger.

Verder lezen...

Toeristische App voor smartphones

Hoe kan je eenvoudig een app opzetten voor smartphones, waarbij je de bezoekers van je gemeente interactief rondleidt doorheen de bezienswaardigheden? In deze blog geven we meer toelichting hoe je een dergelijke app kan gebruiken. Enerzijds heeft de app het overzicht en de informatie omtrent de bezienswaardigheden, anderzijds laat hij ook toe om specifieke opzoekingen (bv. bezienswaardigheid in een straal rondom mijn positie) te doen en de gebruiker te begeleiden naar zijn doel.

Verder lezen...

Zwerfvuil

In praktisch alle steden en gemeenten heeft men te maken met zwerfvuil. Dit zwerfvuil kan verschillende vormen aannemen zoals bv. blikjes langs de weg, maar eveneens groot afval dat wordt afgelaten. Je kan als gemeente een zwerfvuil applicatie opzetten die je toelaat om het zwerfvuil in beeld te brengen, maar ook aan de burgers toe te laten om het zwerfvuil in beeld te brengen (en hen als gemeente op de hoogte te houden van de status). Zo kan je enerzijds de status in beeld brengen op je website, de data integrerern in je desktop-applicatie voor het beheer, een web-applicatie opzetten binnen de gemeente-diensten, een burger-bevraging opzetten via de website, maar eveneens ook een app ouwen die toelaat om op het terein het zwerfvuil in beeld te brengen.

Verder lezen...

Applicatie bezienswaardigheden in de gemeente

Hoe bouw je een applicatie omtrent bezienswaardigheden in de gemeente waarbij de toeristen de mogelijkheid hebben om een overzicht te bekomen van de bezienswaardigheden, maar waarbij ze eveneens kunnen nagaan welke bezienswaardigheden er in een bepaalde straal liggen en waarbij je je egien route kant uitzetten op kaart.

Verder lezen...

Map Tour applicatie voor gemeenten

Binnen een gemeente zijn er tal van informaties omtrent locaties die je wil delen met je burgers maar ook met de bezoekers van je gemeente. Dit kan gaan over de ligging van de officiële gebouwen, bezienswaardigheden, speelpleinen, ... Door gebruik te maken van een Story Map is het zo mogelijk om zowel een kaart als de informatie van de locaties aan te geven. In dit voorbeeld, willen we graag een interactieve kaart over toeristische bezienswaardigheden maken en dit op een mobiel apparaat als een app laten tonen. Immers biedt een Story Map een interactief platform dat heel gebruiksvriendelijk is (je hoeft geen programmeur te zijn) en volledig responsive is (je kan het op alle toestellen zien in het juist format).

Verder lezen...

Inventarisatie openbaar domein (1)

In deze blog gaan we dieper in op hoe je een tool kan opzetten om elementen te inventariseren. Hiermee bedoelen we het opzetten van de data-structuur, maar ook hoe je een de data kan beheren, tools opzetten om via web-browser informatie te verzamelen en uiteindelijk ook op het terrein gebruik te maken van apps. Dit omvat een stappenplan die je toelaat om vanaf het initiële idee te komen tot een volledige keten.

Verder lezen...

Ruimtelijk Analyse 2

In een vorige blog hebben we meer toegelicht hoe bij de inplanting van een openbare voorziening het mogelijk is om de rij, fiets of wandel-afstanden te analyseren om tot een optimale inplanting te komen. In deze blog gaan we hier dieper op in en gaan we ruimtelijke analyseren hoe de omgeving van een openbare voorziening kan worden ingeschat. Het voorbeeld dat we gaan bekijken is 'Wat is de leeftijdsverdeling van de populatie wonende binnen een rijafstand van 5 minuten rond een nieuw kinderdagverblijf?'. 

Verder lezen...

Werk-order op GGINO

Een gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van het publiek domein. Maar dit betekent eveneens dat de ploegen die op het terrein het onderhoud uitvoeren degelijk moeten worden aangestuurd en tevens dat zij weten waar en wat ze precies moeten uitvoeren. Door de werk-orders nu te koppelen aan de inventaris van het openbaar domein is het mogelijk om voor de werk-orders precies de objecten te koppelen. Dit laat tevens toe om een goed overzicht te bekomen van welke taken er zijn gepland, welke taken moeten worden uitgevoerd, maar eveneens belangrijk bij de objecten te kunnen nagaan wat er reeds werd uitgevoerd. Zo kan je komen tot een planmatige aanpak en een degelijke (geo)-overzicht. 

Verder lezen...

Ruimtelijk analyse

Stelt u zich voor dat u de taak hebt gekregen de ideale locatie van een nieuw gemeentelijk zwembad of een nieuw kinderdagverblijf te bepalen. Bij de bepaling hiervan wordt er rekening gehouden met verschillende objectieve en kwantificeerbare factoren. Zulke factoren kunnen zijn: ligt het zwembad op wandelafstand van alle scholen in de gemeente? Wat is de impact van de herlocatie? Stelt u zich voor dat u de taak hebt gekregen de ideale locatie van een nieuw gemeentelijk zwembad of een nieuw kinderdagverblijf te bepalen. Bij de bepaling hiervan wordt er rekening gehouden met verschillende objectieve en kwantificeerbare factoren. Zulke factoren kunnen zijn: ligt het zwembad op wandelafstand van alle scholen in de gemeente?

 

 

 

 

Verder lezen...

Wespennesten Portaal

Wanneer het de periode is van de wespennesten is het voor de brandweer alle hens aan denk. Via de applicaties worden de meldingen van de wespennesten beter beheersbaar en overzichtelijk. In deze blog wordt aangetoond hoe je een portaal voor de burgers kan opzetten waar ze hun meldingen doorgeven, hoe je een interventie-applicaties kan opzetten (waar je de interventies kan toewijzen), op het terrein het overzicht blijft behouden, hoe er feedback over de status kan worden teruggestuurd (en bijkomende informatie) en hoe je in je website kan aantonen hoeveel wespennesten er reeds werden behandeld. 

Verder lezen...

MRB wegenregister als routeringstool

Het Wegenregister is op heden open data. Het Wegenregister is een middenschalig referentiebestand dat informatie bevat over alle openbaar toegankelijke wegen in Vlaanderen en Brussel (met dank aan het NGI en Informatie Vlaanderen). Je kan dit Wegenregister dus zo bekomen en in je applicaties gebruiken voor analyse, voor calculatie van trajecten, routering, service area's, ... Dit betekent dus dat je zo een gratis wegennetwerk kan inladen in je GIS en hierop alle typische functionaliteiten loslaten.

Verder lezen...

Informatie warmteverliezen in de gemeente

Via een thermografische vlucht is het mogelijk om een 'warmtefoto' te maken van je gemeente. Op deze manier is het mogelijk om de burgers te informeren omtrent de plaatsen waar men beter kan isoleren en zo kosten besparen. Reedse meerdere Vlaamse gemeenten hebben dit initiatief opgezet en hebben tevens een website waar de burgers worden begeleid met de juiste info en interpretatie.

Verder lezen...

Deel dit met anderen